Vizualizeaza album - Nave romanesti vechi

<<< inapoi la albume

Nave romanesti vechi

Nave Militare Romanesti in Primul si Al Doilea Razboi Mondial - Romanian Ships in first and second world war - Nave Militare -Military Ships

Vizualizari: 1499 ori

Detalii fotografie

5

Voturi: 1     Rating:

Nava CAROL I

09 Jun 2008

1941, 10 octombrie - cruciAY?ftorul auxiliar Regele Carol I??? (3.600 tdw., pavilion RomAcnia, lungimea: 106,70 m, l?fALimea: 12,80 m, pescaj: 5 m, viteza: 13,3 Nd, echipaj: 75 membri, pasageri: 321, din care cls.I - 75, cls. a II-a - 42, cls. a III-a - 204, construit?f A?n 1897 de AYantierul naval The Fairfield Shipbuilding & Engeneering Co.??o - Glasgow, nava a costat 2.447.470 lei) s-a scufundat A?n golful Varna (Bulgaria), A?n urma exploziei unei mine; nava f?fcea parte dintr-un detaAYament compus din Dacia??o, Regele Ferdinand??o AYi M?fr?fAYeAYti??o, pentru misiuni de dragaj AYi minare (operaALiunea Varna??o; a fost declanAYat?f A?n zorii zilei de 7 octombrie 1941) pe segmentul maritim ConstanALa - Varna; deflagraALia a surprins A?n cazarma de sub puntea-prova A?ntreg Divizionul III - un elev subofiALer AYi 21 de marinari, care AYi-au pierdut viaALa A?n compartimentul distrus de explozie AYi inundat aproape instantaneu (militarii urmau s?f intre A?n serviciu AYi tocmai terminaser?f de servit masa); nava avea un echipaj mixt, compus din 6 ofiALeri, 7 maeAYtri AYi 84 grade inferioare din marina militar?f AYi 28 marinari civili, dintre care 6 ofiALeri de punte AYi mecanici; A?n momentul exploziei, la bord se mai aflau 2 ofiALeri, un maestru, 2 subofiALeri AYi 10 marinari germani, precum AYi un ofiALer de leg?ftur?f bulgar; date ap?frute dup?f r?fzboi, atribuie scufundarea navei minelor lansate de submarinul sovietic L4 (comandant, Poliacov) la sfAcrAYitul lunii august 1941, care nu fuseser?f localizate (tot acestor mine, c?fzuse victim?f AYi cargoul bulg?fresc A?ipka??o); A?n timpul primei conflagraALii mondiale, nava a fost construit?f pentru transportul de pasageri, dar a fost transformat?f A?n cruciAY?ftor auxiliar AYi puitor de mine, fiindu-i instalate patru tunuri de 100 mm, dou?f tunuri antiaeriene de 63 mm, dou?f proiectoare, instalaALii de lansat mine AYi grenade antisubmarin, dou?f aparate paravan antimin?f, o staALie T.F.S., aparate pentru dirijarea tirului, instalaALii pentru luarea la bord a dou?f hidroavioane; de asemenea, nava a fost piturat?f A?n culori de camuflaj, au fost reparate c?fld?frile, a fost amenajat?f cazarma echipajului pentru 150 de persoane, au fost completate mijloacele de stins incendiul AYi cele sanitare; Precizare: ContribuALia ForALei Navale Maritime A?n operaALiunea VARNA a fost citat?f prin Ordinul de Zi pe Armat?f nr. 16 din 14 noiembrie 1941: ForALa Naval?f Maritim?f a executat A?n cursul lunii octombrie A?n Marea Neagr?f, o operaALie de cea mai mare importanAL?f pentru protecALia transporturilor maritime destinate susALinerii grelelor lupte duse de armat?f AYi aviaALie. Cu toat?f ameninALarea continu?f a forALelor navale inamice, mult superioare, operaALiunea a fost executat?f A?n A?ntregime, repede AYi precis, A?ntregul personal romAcn AYi german dAcnd dovada unei perfecte preg?ftiri AYi comportAcndu-se, A?n cele mai grele A?mprejur?fri, mai presus de orice laud?f. Pentru priceperea cu care a fost condus?f aceast?f operaALiune, precum AYi pentru destoinicia AYi bravura cu care a fost executat?f, citez ca exemplu pe A?ntreaga Armat?f: FORAcA NAVAL? MARITIM? cu navele puitoare de mine REGELE CAROL, DACIA, AMIRAL MURGESCU; distrug?ftoarele REGELE FERDINAND AYi M?R?A?EA?TI; torpiloarele SBORUL, N?LUCA AYi ZMEUL; canonierele GHICULESCU AYi DUMITRESCU, precum AYi ofiALerii, subofiALerii AYi marinarii germani, care au luptat AYi lupt?f al?fturi de marinarii noAYtri. ION ANTONESCU, MareAYal al RomAcniei AYi Conduc?ftorul Statului??o -

Cumpana Constantin

Link catre fotografie