Vizualizeaza album - Tragedia navei MOGOSOAIA

<<< inapoi la albume

Tragedia navei MOGOSOAIA

Accidente si Dezastre Fluviale si ape interioare - River and Lakes Accidents and Disasters - Accidente si Dezastre -Accidents and Disasters

Vizualizari: 1532 ori

Detalii fotografie

5

Voturi: 5     Rating:

Nava MOGOSOAIA

11 Jun 2008

1989, 10 septembrie - pasagerul romAcnesc MogoAYoaia??o (comandant: Ion Postolache) a fost colizionat de A?mping?ftorul Petar Karanicev??o (pavilion Bulgaria, comandant: Gheorghi Petrov Anghelovski) AYi s-a scufundat la mila 180, A?n dreptul localit?fALii Grindu; duminic?f, la ora 08,00, nava MogoAYoaia??o urma s?f plece A?n curs?f din GalaALi spre comuna Grindu, aflat?f pe malul tulcean al Dun?frii, la cAcALiva kilometri A?n aval de GalaALi; nava avea la comand?f pe Postolache Ion (37 de ani vechime A?n navigaALie), care, din cauza ceALii dense, a decis ieAYirea navei din port cu 10 minute mai tAcrziu decAct era prev?fzut; capacitatea de A?nc?frcare a navei era de 160 persoane, dar la bord se aflau 223 pasageri (vineri se d?fduser?f raALiile la ulei, zah?fr AYi carne, motiv pentru care mulALi dintre g?fl?fALeni duceau rudelor lor de la Pisica de-ale gurii), cei mai mulALi dintre aceAYtia fiind navetiAYti localnici, pescari AYi lucr?ftori portuari; de precizat c?f pe Dun?fre era ceaAL?f, un fenomen obiAYnuit pentru acea perioad?f a anului (iniALial, timonierul anunALase c?f nu va pleca A?n astfel de condiALii, dar, la un moment dat, ceaALa a dat semne c?f se va A?mpr?fAYtia, iar MogoAYoaia??o s-a pus A?n miAYcare); convoiul bulg?fresc era format din AYase barje A?nc?frcate cu minereu de fier AYi A?mping?ftorul Petar Karanicev??o, care, A?mpreun?f, aveau o lungime de circa 190 de metri AYi se deplasau A?n amonte, spre portul Ruse; coliziunea dintre pasagerul romAcnesc AYi convoiul de barje a fost devastatoare; A?n urma impactului violent, MogoAYoaia??o, primind lovitura A?n plin, s-a aplecat brusc, apoi a revenit pe linia de plutire, dup?f care s-a A?nclinat din nou, s-a r?fsturnat AYi s-a scufundat, ajungAcnd pe fundul Dun?frii pe chil?f, la peste 20 de metri adAcncime, A?ntr-un zgomot A?nfior?ftor de fiare rupte AYi contorsionate; A?mping?ftorul bulg?fresc a c?flcat efectiv peste nava-pasager romAcneasc?f, a prins-o AYi a b?fgat-o sub ap?f, transformAcnd nava A?n cavoul de fier numit MogoAYoaia??o; oamenii aflaALi A?n nav?f AYi pe aceasta au avut parte de o moarte groaznic?f, unele cadavre au ieAYit la suprafaAL?f prin cActeva orificii, A?mpinse de presiunea apei, au fost luate de AYuvoi AYi abia peste cActeva zile au fost descoperite prin delt?f, transformAcnd Dun?frea A?ntr-un fluviu al morALii; cAcnd pasagerul intrase deja sub ap?f AYi se rostogolea (din unele m?frturii ale supravieALuitorilor, unii dintre ei alergau pe pereALi A?n timp ce nava se r?fsturna; potrivit unor m?frturii, rostogolire navei pe fundul Dun?frii ar fi durat circa 8 minute!) pe fundul Dun?frii, se auzeau A?nc?f ALipete disperate dup?f ajutor! A?n urma tragediei au murit 207 oameni (b?frbaALi, femei AYi copii) dintre cei 223 pasageri, inclusiv 9 membri ai echipajului (cifrele referitoare la nr. de pasageri aflaALi la bord, dar AYi cele referitoare la nr. victimelor sunt controversate; conform documentelor din dosarul nr. 2.710/ 1991 de la Tribunalul GalaALi, A?n catastrof?f AYi-au pierdut viaALa 216 oameni, dintre care 207 pasageri AYi nou?f membri ai echipajului; exist?f unele m?frturii potrivit c?frora nr. cadavrelor a fost peste 320!); A?ntre fiarele contorsionate de presiunea apei AYi de coliziunea cu convoiul de barje, sute de oameni au A?ncercat disperaALi s?f se salveze, dar doar cAcALiva dintre cei care nu au avut loc A?n cabine AYi r?fm?fseser?f pe puntea navei au reuAYit s?f sar?f pe barjele care loviser?f mortal pasagerul romAcnesc; foarte puALini au fost AYi cei care, ca printr-o minune, au fost scoAYi la suprafaAL?f de presiunea apei; vinovat de producerea catastrofei a fost declarat comandantul A?mping?ftorului bulg?fresc, Gheorghi Petrov Anghelovski; de precizat c?f, A?n noaptea de 9 spre 10 septembrie, membrii echipajului bulg?fresc s?frb?ftoriser?f pAcn?f A?n zori ziua naALional?f a Bulgariei, evenimentul fiind udat din belAYug cu alcool; comandantul bulgar a fost arestat A?n luna septembrie 1989, a stat dou?f luni A?n puAYc?frie (bulgarul a executat aproape 7 ore de puAYc?frie pentru fiecare mort de pe MogoAYoaia??o!), dup?f care a fost extr?fdat autorit?fALilor bulg?freAYti AYi nu a mai executat nicio zi de A?nchisoare; A?n anul 1993, justiALia din RomAcnia l-a condamnat pe Gheorghi P. Anghelovski (A?n anul 2005, A?nc?f tr?fia AYi locuia A?n oraAYul Ruse din Bulgaria, unde era citat de partea romAcn?f) la 10 de ani A?nchisoare (pentru distrugere AYi nu pentru ucidere din culp?f!!!), motivAcnd A?n sentinALa definitiv?f AYi irevocabil?f c?f nu a respectat regulile de navigaALie AYi c?f manevra efectuat?f de acesta a provocat scufundarea navei-pasager MogoAYoaia??o; rudele AYi urmaAYii celor decedaALi A?n groaznicul accident au solicitat desp?fgubiri materiale cuprinse A?ntre 30.000 - 80.000 lei, iar statul bulgar a fost condamnat la plata de daune (]n urma devaloriz?frii leului, valoarea desp?fgubirilor a devenit nesemnificativ?f) c?ftre NAVROM GalaALi (armatorul navei MogoAYoaia??o); ca AYi A?n cazul tragediilor navelor IndependenALa??o, Sadu??o, Unirea??o AYi cActe au mai fost, regimul comunist a p?fstrat o t?fcere absurd?f AYi revolt?ftoare; despre catastrofa navei MogoAYoaia??o a ap?frut o AYtire lapidar?f A?n presa local?f (pe data de 13 septembrie 1989, A?n cotidianul ViaALa nou?f??o, care ap?frea la GalaALi, a fost publicat un articol intitulat Accident naval pe Dun?fre??o, A?n care nici m?fcar nu a fost menALionat numele navei romAcneAYti: Duminica, 10 septembrie, pe Dun?fre, A?n condiALii de vizibilitate redus?f, o nav?f romAcneasc?f de pasageri s-a ciocnit cu un remorcher care naviga sub pavilion bulgar Din cei 169 de pasageri AYi 10 membri ai echipajului au fost salvate 10 persoane. La indicaALia tovar?fAYului Nicolae CeauAYescu s-a constituit o comisie guvernamental?f??o; pe data de 14 septembrie, a doua zi, A?n aceeaAYi publicaALie a ap?frut un alt articol, A?n care se anunALa deschiderea la C.E.C a unui cont al omeniei,??o destinat ajutor?frii rudelor AYi urmaAYilor victimelor) abia dup?f trei zile de la producerea tragediei, A?n timp ce posturile de radio Europa liber?f??o AYi Vocea Americii??o au relatat despre catastrof?f chiar A?n seara aceleiaAYi zile, AYtirea fiind preluat?f de mass-media internaALional?f; dup?f numeroase A?ncerc?fri, scafandrii de la unitatea militar?f 02145 din Mangalia (aparALinAcnd Marinei Militare) nu au reuAYit scoaterea epavei, aceasta fiind ranfluat?f dupa cinci zile de la catastrof?f, de specialiAYtii de la A.F.D.J. - AdministraALia Fluvial?f a Dun?frii de Jos GalaALi; potrivit m?frturiilor unor scafandri, A?n momentul cAcnd au ajuns la epav?f, imaginile au fost de coAYmar: la lumina reflectoarelor subacvatice, destul de redus?f din cauza apei tulburi a Dun?frii, la hublourile navei au v?fzut trupurile A?nl?fnALuite ale oamenilor, chipurile lor A?ntip?frite cu spaima morALii, implorAcnd parc?f s?f fie salvaALi cAct mai repede AYi redaALi celor dragi; dimensiunile tragediei au fost uriaAYe: familii ale c?fror membri au disp?frut cu toALii, iar din altele au disp?frut patru, cinci sau mai mulALi membri (A?n satul Grindu - sau Pisica, cum A?i mai spun s?ftenii - nu existAL familie care s?f nu fi avut cel puALin o victim?f rudAL apropiatAL, pierdutAL A?n catastrof?f), aAYteptarea AYi identificarea victimelor (unii oameni nu A?AYi mai recunoAYteau morALii deoarece aceAYtia intraser?f A?n descompunere AYi ajunseser?f s?f semene A?ntre ei!), imaginile cutremur?ftoare din port cu sute de cruci AYi sicrie A?ngr?fm?fdite de-a valma, AYirurile de oameni A?ndoliaALi care aAYteptau sosirea unui alt transport de cadavre AYi statul la rAcnd pentru a ajunge s?f-AYi recunoasc?f p?frinALii, copiii, rudele sau cunoscuALii decedaALi A?n groaznicul accident, corturile pline de morALi (erau corturi separate pentru cadavrele adulALilor AYi cele ale copiilor), ALipetele AYi bocetele celor care A?AYi recunoAYteau pe cei dragi (unii ALipau s?f vin?f CeauAYescu pentru c?f era o tragedie naALional?f pe care trebuia s-o cunoasc?f AYi s-o vad?f preAYedintele AL?frii) sunt numai cActeva dintre amintirile terifiante ale tragediei; dup?f identificarea cadavrelor, cei r?fmaAYi au primit cActe un sicriu, cActe o cruce AYi alimente pentru pomana de A?nmormAcntare; a fost o catastrof?f pe cAct de A?nfricoAY?ftoare, pe atAct de incredibil?f, care a l?fsat A?n urm?f, pe lAcng?f atActea sicrie, cruci, morminte, lacrimi, durere AYi amintiri lugubre, o multitudine de A?ntreb?fri, care las?f A?n urm?f tot atActea necunoscute: de ce MogoAYoaia??o a plecat A?n curs?f dac?f era ceaAL?f? Ce c?futa convoiul de barje bulg?fresc pe culoarul rezervat navelor de pasageri? De ce manevrele efectuate de cei doi comandanALi de nave au fost atAct de lipsite de efect? Comandantul romAcn AYi echipajul s?fu nu au avut nicio parte de vin?f? Li s-au prelevat probe de sAcnge membrilor celor dou?f echipaje? Nava MogoAYoaia??o avea radar? Dac?f da, A?l utiliza? Ce au de zis bulgarii? De ce nu au acALionat A?mpotriva conaALionalului lor, vinovat de uciderea a sute de romAcni - tineri, b?ftrAcni, femei AYi copii? Ce m?fsuri au A?ntreprins autorit?fALile romAcneAYti, A?n afara simulacrului de proces (care nu s-a soldat cu nimic) pe lAcng?f statul bulgar pentru rezolvarea situaALiei? Sunt A?ntreb?fri c?frora nu li se va g?fsi, probabil, niciodat?f un r?fspuns; astfel, r?fmAcnem numai cu datele statistice: nr victimelor, nr. supravieALuitorilor AYi a fost cea mai mare catastrof?f din istoria navigaALiei fluviale romAcneAYti!... PRECIZARE: Exist?f AYi m?frturii care contrazic total pe cele AYtiute pAcn?f A?n prezent, acestea aparALinAcnd unui marinar de pe MogoAYoaia??o, care a sc?fpat cu viaAL?f, s?frind - imediat dup?f momentul impactului - pe una dintre barjele convoiului bulg?fresc; potrivit m?frturiei acestuia, manevra navei MogoAYoaia??o de schimbare a sensului de mers, A?n condiALii de ceaAL?f dens?f, a fost efectuat?f f?fr?f respectarea celor mai elementare reguli de asigurare, chiar A?n momentul A?n care A?mping?ftorul bulg?fresc se deplasa cu o inerALie imens?f, provocat?f de barjele pline cu minereu de fier; altfel spus, nava romAcneasc?f nu a acordat prioritate! AcelaAYi martor mai afirm?f c?f A?n noaptea ce a precedat catastrofa, nava MogoAYoaia??o s-ar fi aflat lAcng?f o nav?f pe care directorul de atunci al Navrom GalaALi s?frb?ftorea nunta copiilor, motiv pentru care, cu generozitate, le-a dat damigene cu b?futur?f celor de pe MogoAYoaia??o; de asemenea, radarul navei romAcneAYti nu funcALiona, tancurile de carburant erau aproape goale, iar cele de balast, care asigurau stablitatea navei, erau la fel, aproape goale, ceea ce a dus la deplasarea centrului de greutate al navei, A?n condiALiile supraA?nc?frc?frii acesteia cu pasageri, astfel c?f, A?n momentul dezastrului, erau A?ntrunite toate condiALiile de producere a acestuia; potrivit aceluiaAYi martor, procesul care a avut loc a fost astfel aranjat A?ncAct toat?f vina s?f cad?f pe comandantul bulgar, care nu a fost vinovat, el aflAcndu-se pe AYenalul navigabil rezervat navelor-pasager din cauza inerALiei impuse de barjele A?nc?frcate, A?n timp ce marinarii romAcni de pe MogoAYoaia??o, beALi fiind, au efectuat manevra de schimbare a sensului de mers la A?ntAcmplare, f?fr?f radar AYi alte m?fsuri de asigurare!

Cumpana Constantin

Link catre fotografie