Vizualizeaza album - Tragedia navei STRUMA

<<< inapoi la albume

Tragedia navei STRUMA

Accidente si Dezastre Maritime - Maritime Accidents and Disasters - Accidente si Dezastre -Accidents and Disasters

Vizualizari: 1303 ori

Detalii fotografie

5

Voturi: 2     Rating:

Nava STRUMA - singura foto care exista

09 Jun 2008

1942, 24 februarie - nava Struma??o (Struma - numele unui rAcu din Macedonia; 240 tdw., nav?f de cabotaj (transport maritim de m?frfuri AYi pasageri A?ntre porturi apropiate) cu tonaj mic AYi zon?f de navigaALie costier?f, lungimea: 45 m, pasageri: 80-100, construit?f A?n 1867 la Newcastle - Anglia), aflat?f la circa 5 km de AL?frmul turcesc al M?frii Negre, A?n apele Bosforului, A?n apropierea staALiunii Shileh, aflat?f la circa 44 Mm nord-est de Istanbul (coasta asiatic?f), a s?frit A?n aer; dintre cei 769 de pasageri aflaALi la bordul navei au sc?fpat numai 11 persoane; 10 coborAcser?f A?nainte de pe vas, la Istanbul, iar unul singur (David Stoliar, n. 31 octombrie 1922 la ChiAYin?fu) a supravieALuit explozie; cei 769 de evrei, provenind mai ales din Basarabi, Bucovina AYi Moldova, se A?mbarcaser?f A?n portul ConstanALa, A?n ziua de 12 decembrie 1941, cu destinaALia Palestina, ca refugiaALi din calea extermin?frii de c?ftre regimul militaro-fascist al lui Ion Antonescu; pentru c?fl?ftorie, ei pl?ftiser?f bilete al c?fror preAL era cu mult mai mare decAct valoarea a dou?f - trei apartamente A?n acea vreme; dup?f trei zile de c?fl?ftorie pe mare, nava a acostat A?n portul Istanbul, iar dup?f nou?f s?fpt?fmAcni de AYedere forALat?f A?n port, vasul a fost remorcat AYi A?ntors A?n Marea Neagr?f; ceea ce s-a A?ntAcmplat A?n dimineaALa zilei de 24 februarie 1942 a r?fmas A?n continuare o enigm?f; cea mai verosimil?f dintre numeroasele versiuni (extrem de contradictorii) pare a fi aceea potrivit c?freia submarinul sovietic SC-213, comandat de lt. colonelul Isaev (potrivit altor surse, submarinul sovietic era comandat de cpt. lt. Denejko), care patrula prin zon?f, ar fi torpilat vasul Struma??o; A?ntr-un interviu din decembrie 2001, cu ocazia Festivalului Dakino de la BucureAYti, regizorul filmului documentar de lung metraj The Struma, Simcha Jacobovich, afirma: () noi am desluAYit misterul scufund?frii vasului. Coproduc?ftorul meu, care e din Sankt Petersburg, a reuAYit s?f ajung?f la arhivele navale sovietice, care, pAcn?f A?n 1990, au fost secrete. A?n 10 ani, de cAcnd dosarele au fost deschise, nimeni nu s-a uitat prin ele (...) filmul nostru are chiar imaginea filmat?f a tipului de submarin rusesc care a torpilat vasul (...) Am construit filmul pe trei pAcrghii, c?futarea epavei, povestea scufund?frii, narat?f de unicul supravieALuitor, David Stoliar, AYi motivele pentru care a fost scufundat vasul. Documentarea a durat mai mult de un an (). A?n film, David Stoliar povesteAYte c?f a fost salvat A?n ultimul moment, cAcnd se gAcndea s?f-AYi caute cuALitul A?n buzunar AYi s?f-AYi ofere o moarte mai uAYoar?f decAct A?necul. Cum a tr?fit el dup?f aceast?f extraordinar?f AYans?f? Dup?f ce a fost salvat, a f?fcut cActeva luni A?nchisoare A?n Turcia, pentru c?f nu avea viza de intrare. Ulterior, a primit viza pentru Palestina. Ironia a fost c?f englezii au vrut s?f-l opreasc?f s?f intre A?n Palestina. S-a A?nrolat A?n armata englez?f AYi a luptat A?n Egipt, unde s-a AYi A?nsurat (logodnica lui se aflase pe Struma??o). A fost A?nsurat cu aceast?f femeie 16 ani AYi ea a murit f?fr?f s?f AYtie c?f AYi el fusese pe Struma??o. A?n \'48 a luptat pentru independenALa Israelului, dar i-a fost greu s?f tr?fiasc?f al?fturi de oameni care avuseser?f rude, apropiaALi pe Struma??o. Se simALea vinovat c?f el supravieALuise AYi ceilalALi nu. AAYa c?f s-a mutat pentru 18 ani A?n Japonia. S-a A?nsurat din nou. Acum are aproape 80 de ani AYi tr?fieAYte A?n Statele Unite, A?n Oregon; A?n 1998, scriitorul AYi regizorul Stelian T?fnase a descoperit A?n arhiva Muzeului Holocaustului, cu ocazia unei burse de studiu, documentele cazului Struma??o; el era interesat de acest subiect A?nv?fluit A?n mister, A?nc?f de acum 25 de ani, cAcnd a auzit pentru prima dat?f despre el, la Radio Europa Liber?f; iniALial, a dorit s?f scrie o carte despre aceast?f tragedie, dar ideea a fost abandonat?f A?n favoarea unui scenariu de film documentar; Stelian T?fnase a A?ntreprins numeroase cercet?fri despre acest subiect, intrAcnd A?n leg?ftur?f cu rudele victimelor AYi chiar cu supravieALuitorul David Stoliar; A?n luna iulie 2000, o echip?f de scafandri turci a reuAYit s?f descopere epava vasului Struma??o; dup?f acest eveniment, despre naufragiu au ap?frut articole A?n publicaALii de prestigiu din lumea A?ntreag?f; A?nsuAYi regizorul Steven Spielberg s-a ar?ftat interesat de subiect, pentru un viitor film; A?n luna martie 2004, filmul Struma, semnat de Radu Gabrea, a fost difuzat de postul de televiziune german WDR; filmul evoc?f, pe baza unui scenariu scris de regizor, A?n colaborare cu Stelian T?fnase, odiseea tragic?f a celor 769 de evrei A?mbarcaALi pe vasul Struma??o la ConstanALa; documente, fotografii, interviuri, printre care AYi o convorbire cu unicul supravieALuitor al dezastrului, David Stoliar, au f?fcut din acest film un model de documentar dedicat marilor tragedii determinate de cel de-al doilea r?fzboi mondial;

Cumpana Constantin

Link catre fotografie