Vizualizeaza album - Tragedia navei INDEPENDENTA

<<< inapoi la albume

Tragedia navei INDEPENDENTA

Accidente si Dezastre Maritime - Maritime Accidents and Disasters - Accidente si Dezastre -Accidents and Disasters

Vizualizari: 1117 ori

Detalii fotografie

5

Voturi: 1     Rating:

Petrolierul INDEPENDENTA

08 Jun 2008

(scurt istoric) Pe 15 noiembrie 2008 se vor A?mplini 29 de ani de la cea mai mare catastrof?f din istoria navigaALiei maritime romAcneAYti, o teribil?f tragedie care a avut loc A?n apele M?frii Marmara, la intrarea A?n strAcmtoarea Bosfor, A?n urma c?freia au murit 42 de marinari romAcni. ConstrucALia primei AYi celei mai mari nave din istoria flotei romAcneAYti a A?nceput pe data de 22 iulie 1976, cAcnd, A?n docul uscat al A?antierului Naval ConstanALa, a fost coborAct?f prima bloc-secALie. Montajul navei A?n doc a durat 10 luni. Cu un deplasament de 150.000 tdw, IndependenALa??o a fost primul petrolier din aceast?f serie AYi clas?f AYi era cea mai mare nav?f construit?f vreodat?f A?n RomAcnia, fiind considerat?f nava - amiral a flotei comerciale romAcneAYti... Ceremonialul de botez al navei a avut loc pe data de 27 mai 1977, A?n prezenALa cuplului dictatorial Nicolae AYi Elena CeauAYescu. Evenimentul a fost marcat de eAYecul botezului, A?ntrucAct sticla de AYampanie lansat?f de Elena CeauAYescu nu s-a spart, ci doar a lovit bordajul navei. Incidentul a fost considerat un semn r?fu AYi mulALi s-au gAcndit la el ca la un un blestem... A?n dimineaALa zilei de 15 noiembrie 1979, A?n timp ce revenea din al 19-lea voiaj, IndependenALa??o se afla A?n Marea Marmara, A?n aAYteptarea pilotului, pentru a tranzita Bosforul spre Marea Neagr?f. La ora 04,35 - ora Turciei, petrolierul romAcnesc a fost colizionat (A?n dreptul tancurilor 3-4 babord) de nava greceasc?f Evriali??o. Abordajul a provocat spargerea tancurilor de marf?f ale petrolierului romAcnesc AYi deversarea ALiALeiului A?n mare. Din cauza jerbelor de scAcntei produse de frecarea metalului s-au declanAYat puternice deflagraALii, care au f?fcut ca nava s?f eAYueze A?ntr-o mare de fl?fc?fri AYi fum. Din echipajul de 45 de marinari al navei, au murit 42 de oameni, dintre care 11 nu au mai fost g?fsiALi niciodat?f. Numai trei marinari romAcni au reuAYit s?f se salveze. Incendiul a durat 29 de zile AYi nopALi, fiind stins A?n dimineaALa zilei de 14 decembrie 1979. Din cauza st?frii grave A?n care se afla, nava IndependenALa??o a fost considerat?f pierdere total?f AYi definitiv?f... Vinovat de producerea acestui teribil accident au fost comandantul grec al cargoului Evriali??o, Alekos Adamopulos, de 29 de ani, care, iniALial, a fost pus sub supraveghere AYi i s-a interzis s?f p?fr?fseasc?f Turcia, dar, ulterior, a fost arestat, judecat AYi condamnat la 20 de luni de A?nchisoare. Perioada de detenALie r?fmas?f de executat fiind transformat?f A?n bani, criminalul a pl?ftit 850 dolari AYi a fost eliberat... A fost, desigur, cea mai mare catastrof?f din istoria navigaALiei maritime romAcneAYti. A fost o cumplit?f tragedie, A?n care au murit 42 de marinari romAcni. A fost o uriaAY?f dram?f care a l?fsat A?n urm?f multe v?fduve AYi 45 de copii orfani, suflete sf?frAcmate, sicrie, cruci, morminte de p?fmAcnt AYi ap?f, destine distruse, amintiri lugubre... A fost un TITANIC al flotei romAcneAYti... Tragedia oamenilor de pe IndependenALa??o a continuat AYi dup?f data producerii catastrofei, familiile acestora fiind nevoite s?f A?ndure, pe lAcng?f durerea pricinuit?f de pierderea celor dragi, umilinALa, birocraALia AYi batjocura sistemului comunist, dar AYi dezinteresul celui instaurat dup?f decembrie 1989, reuAYind abia dup?f 14 ani, A?n anul 1993, s?f intre A?n posesia desp?fgubirilor materiale legale. Cartea-document TRAGEDIA NAVEI INDEPENDENAcA - cea mai mare catastrof?f naval?f din istoria navigaALiei maritime romAcneAYti??o a fost lansat?f A?n 12 octombrie 2006 AYi este o lucrare dedicat?f memoriei celor 42 de marinari romAcni decedaALi A?n cea mai mare catastrof?f naval?f din istoria navigaALiei maritime romAcneAYti, v?fduvelor AYi urmaAYilor acestora, precum AYi tuturor marinarilor romAcni cu morminte de p?fmAcnt AYi ap?f disp?fruALi de-a lungul timpului A?n accidente navale. Autorul nu a tratat acest subiect A?n scop senzaALional??o AYi nici nu s-a lansat A?n ipoteze ce pot ALine mai degrab?f de promovarea teoriei conspiraALiei, decAct de realitatea crud?f a evenimentului A?n sine, ci a redat documente, note, informaALii, m?frturisiri AYi fotografii despre cumplita tragedie, dar AYi despre drama familiilor AYi urmaAYilor care au suferit dup?f pierderea celor dragi.

Cumpana Constantin

Link catre fotografie