Vizualizeaza album - Submarinul DELFINUL (II)

<<< inapoi la albume

Submarinul DELFINUL (II)

Submarine Romanesti - Romanian Submarines - Submarine - Submarines

Vizualizari: 2065 ori

Detalii fotografie

0

Voturi: 0     Rating:

Submarinul DELFINUL

13 Sep 2008

1936, 9 mai - a avut loc solemnitatea ridic?frii pavilionului romAcnesc la bordul submarinului Delfinul??o; ceremonialul a avut loc la Fiume - Italia, A?n prezenALa oficialit?fALilor militare AYi civile italiene ale provinciei Quarnaro, oraAYului, portului AYi ale AYantierului constructor, precum AYi a ofiALerilor romAcni din Comisia de recepALie a navei; A?naltul comisar al provinciei Quarnaro a sosit la bordul navei romAcneAYti ConstanALa??o A?n acordurile imnului regal italian AYi ale imnului fascist; submarinul Delfinul??o, avAcnd la bord Statul Major AYi echipajul s?fu, se afla ancorat AYi acostat A?n babordul navei-baz?f ConstanALa??o; la ultima lovitur?f de clopot a orei 11,00, la bordul submarinului a A?nceput slujba religioas?f, oficiat?f de un preot romAcn dup?f normele ritului ortodox; dup?f terminarea slujbei AYi binecuvAcntarea pavilionului romAcnesc ce urma s?f fie ridicat la bordul navei, comandorul Shmidt, preAYedintele Comisiei de recepALie, a dat citire A?naltului Decret pentru numirea c?fpitanului Voinescu Victor A?n funcALia de comandant al navei AYi de ambarcare a celorlalALi ofiALeri, maeAYtri AYi echipaj, dup?f care a A?nmAcnat comandantului pavilionul naALional, spunAcndu-i: Domnule Comandant, A?n numele Majest?fALii Sale Regele, care, prin A?nalta Sa voinAL?f, te-a distins de a comanda submarinul DELFINUL, A?ALi A?ncredinALez acest pavilion destinat s?f fluture asupra primului submarin al Marinei Regale. A?l vei duce cu demnitate AYi cinste spre gloria AL?frei AYi neamului romAcnesc AYi cAcnd va suna ceasul sacrificiului suprem A?l vei ap?fra pAcn?f la ultima pic?ftur?f de sAcnge.??o Vizibil emoALionat de importanALa evenimentului, c?fpitanul Voinescu Victor a r?fspuns : Domnule Comandor, AdAcnc miAYcat de deosebita cinste ce ni sa f?fcut, echipajul primului submarin romAcnesc asigur?f prin mine c?f-AYi va A?ndeplini datoria cu cinste AYi onoare. A?ndreptAcndu-ne gAcndul depe acest mic colAL de ALar?f spre Patria noastr?f, strig?fm ca un semn de complet devotament AYi credinAL?f Tr?fiasc?f RomAcnia, Tr?fiasc?f Majestatea Sa Regele Carol al II-lea, Tr?fiasc?f Familia Regal?f!??o. A?n uralele ofiALerilor, maeAYtrilor AYi echipajelor ambelor nave AYi A?n sunetul muzicii fanfarei Garnizoanei locale, care a intonat imnul regal romAcn, AYeful de echipaj a ridicat la pupa pavilionul cu culorile romAcneAYti; s-a intonat apoi imnul regal italian Giovineza AYi cel fascist; ceremonialul a fost urmat de alte scurte cuvAcnt?fri de mulALumire AYi omagiu ale oficialilor romAcni AYi italieni AYi ciocnirea tradiALionalei cupe de AYampanie. (Dup?f Marea noastr?f, Revista Ligei Navale RomAcne, Submarinul Delfinul??o, Anul V, nr. 5, mai 1936, pag. 71-72, cotidianul italian La Vedeta dItalia??o din 10 mai 1936). NOTA: A?n discuALiile lor intime, marinarii obiAYnuiau s?f boteze navele de r?fzboi; astfel, canonierele erau DomniAYoarele, distrug?ftoarele, cAcnd erau mai multe la un loc, Cucoanele; cAcnd era numai unul, Regele Ferdinand??o, era numit Fl?fc?ful sau Dumnealui, iar Regina Maria??o era Dumneai; nava-baz?f era numit?f Mama noastr?f, iar submarinul Delfinul??o era Marinic?f sau A?mecherul (Constantin CUMPANA).

Cumpana Constantin

Link catre fotografie