Vizualizeaza pagina marinarului - Raymond Stanescu

Raymond Stanescu
Raymond Stanescu

Raymond Stanescu

Data nasterii: .1920
Data deces: 22.10.2010
Functie: Contraamiral

Scurta introducere

A avut o cariera exceptionala atat in marina militara cat si cea comerciala, autor si co-autor a numeroase carti si studii.

Detalii

1. DATE PERSONALE:
• N?scut în anul 1920, la Sinaia, decedat la data de 22 octombrie 2010 .

2. STUDII:
• ?coala Naval?, Constan?a, 1939-1941;
• ?coala de Aplica?ie a Marinei, 1945;?coala Superioar? de R?zboi, actuala Universitate Na?ional? de Ap?rare „Carol I“, 1947-1949;
• Brevet de comandant de lung? curs?.

3. GRADE MILITARE:
• Aspirant, 1941;
• Contraamiral în retragere, 1984

4. FUNC?II ÎNDEPLINITE:
• Ambarcat pe distrug?torul „Regele Ferdinand“ ?i Grupul de submarine ?i vedete torpiloare, 1941-1944;
• Ofi?er secund al Navei ?coal? „Mircea“;
• Director de studii ?i ?ef al Catedrei de Tactica Flotei la ?coal Militar? Superioar? de Marin?, actuala Academiei Navale „Mircea cel B?trân“;
• Ambarcat ca ofi?er pe nave de pescuit oceanic;
• Ambarcat pe nave de transport maritim; Inspector ?ef al Naviga?iei Civile;
• Expert naval în cadrul Registrului Naval Român.

5. ACTIVITATE DIDACTIC?:
• Profesor de Tactic? naval? la ?coala Militar? Superioar? de Marin?.

6. LIMBI STR?INE:
• Franceza

7. LUCR?RI ELABORATE ?I PUBLICATE:
• „Marina Român? în al doilea r?zboi mondial“, 3 volume, coautor;
• „Marina Român? în primul r?zboi mondial“;
• „O?el, abur, torpile Marina Român? în R?zboiul de Independen??“.
• Contribu?ii în culegerile de memorii ale veteranilor de r?zboi, la Sec?iunea Marin?.

8. APARTENEN?A LA ASOCIA?II, ORGANIZA?II:
• Membru al Asocia?iei veteranilor de r?zboi;
• Membru fondator al Ligii Navale Române, membru al Consiliului Director Na?ional al acestei asocia?ii;
• Membru fondator al asocia?iei Clubul Amiralilor.

9. DECORA?II ?I DISTINC?II:
• Medaliile „Meritul Militar” clasele I ?i II ;
• Medaliile „Ordinul Militar” clasele I, II ?i III ;

10. ALTE DATE:
• A condus cu competen?? Inspectoratul Naviga?iei Civile, realizându-se sub conducerea sa noul sistem de semnaliz?ri pentru naviga?ie pe Dun?re;
• A publicat numeroase articole în revistele de marin?, îndeosebi pe teme de iatorie naval?;
• A condus, la Bucure?ti, Careul Marinarilor Veterani de R?zboi.

Introdus in sectiunea Marinari din Istorie pentru cariera exceptionala si pentru participarea la al II-lea razboi mondial.

Profil preluat din  web site-ul oficial al Clubului Amiralilor

Articol publicat in scop educativ,ne-comercial .

Pagina actualizata 15 martie 2012
Comentarii