Vizualizeaza pagina marinarului - Nicolae Eremie

Nicolae Eremie
Nicolae Eremie

Nicolae Eremie

Data nasterii: 28.03.1936
Data deces: 14.12.2005
Functie: Contraamiral

Scurta introducere

Contraamiral , membru fondator al Clulbului Amiralilor

Detalii

I Date personale:
S-a n?scut la data de 28 martie 1936, la Sighi?oara, jude?ul Mure? ?i a decedat la data de 14 decembrie 2005, la Constan?a.

II. Studii:
A absolvit ?coala primar? la Sighi?oara (1950), Liceul Teoretic nr. 1 Sighi?oara (1955), ?coala Militar? Superioar? de Marin? (1959), Academia Militar? Bucure?ti, Sec?ia Arme, Facultatea Marin? (1971), Cursul de perfec?ionare psihopedagogie (1974), Cursul de comandan?i divizioane de nave (1977) ?i Cursul postacademic de marin? (1985).

III. Grade:
Locotenent (2 octombrie 1959), locotenent-major (30 decembrie 1962), c?pitan-locotenent (30 decembrie 1967), c?pitan de rangul III (30 decembrie. 1973), c?pitan de rangul II (23 august 1979), c?pitan de rangul 1 (23 august 1986) ?i contraamiral (25 iulie 1991, prin Decret Pre?eden?ial nr. 64/25 iulie 1991). În luna august 1996 a fost trecut în rezerv?.

IV Carier?:
A fost mecanic auto la Întreprinderea Industrial? Sighi?oara (20 aprilie 1954–5 august 1955), comandant unitate de lupt? arme sub ap? pe dragorul de baz? 61 din Divizionul 146 Dragoare de Baz? (2 octombrie 1959–4 mai 1963), respectiv pe dragorul de baz? 60 (4 mai–26 octombrie 1963), ofi?er secund pe dragorul de baz? 60 (26 octombrie 1963–12 septembrie 1966), comandantul dragorului de baz? 13, ex-60 (12 septembrie 1966–23 septembrie 1969), comandantul vân?torului de submarine 31 din Divizionul 339 V.Sm. (18 august 1971–30 august 1973), ofi?er 3 (30 august 1973–1 august 1974), respectiv ofi?er 2 (1 august 1974–1 iulie 1975) în Biroul Înv???mânt ?i Preg?tire de lupt? la Centrul de Instruc?ie al Marinei Militare din Mangalia, ?ef de stat-major ?i prim-loc?iitor al comandantului Divizionului 50 Vân?toare de Submarine (1 iulie 1975–31 iulie 1978), ?ef de stat-major ?i prim-loc?iitor al comandantului Divizionului 339 Vân?toare de Submarine (31 iulie 1978–11 iulie 1979), comandant al Divizionului 146 Dragoare de Baz? (11 iulie 1979–11 iulie 1987), profesor ?i ?eful Catedrei de Preg?tire Marin?reasc? ?i Manevra Navei la Institutul de Marin? "Mircea cel B?trân" (11 iulie 1987–9 mai 1990), ultimul comandant al Diviziei 42 Maritime ( 9 mai 1990–1 septembrie 1994) ?i primul comandant al Flotei Maritime (1 septembrie 1994–25 iulie 1996).
Între 1 octombrie 1978–30 septembrie 1979 a fost deta?at la Marina Comercial?, iar în perioada 4 iulie–20 august 1988, respectiv 13 martie–4 mai 1989 a fost îmbarcat ca ?ef practic? elevi pe nava-?coal? NEPTUN a Institutul de Marin? "Mircea cel B?trân".

V. Afilieri:
A fost membru fondator al Clubului Amiralilor ?i membru în consiliul director al acestuia, între anii 2004-2006.

(Sursa fotografie ?i text : Muzeul Marinei Române, respectiv, Comandor dr. Marian Mo?neagu, Dic?ionarul marinarilor români, Editura Militar?, Bucure?ti, 2008).

Introdus in sectiunea Marinari din Istorie pentru cariera exceptionala .

Profil preluat din  web site-ul oficial al Clubului Amiralilor

Articol publicat in scop educativ,ne-comercial .

Pagina actualizata 23 aprilie 2012
Comentarii