Vizualizeaza pagina marinarului - Victor Bogdan

Victor Bogdan
Victor Bogdan

Victor Bogdan

Data nasterii: 26.09.1920
Data deces: 22.10.2006
Functie: Viceamiral

Scurta introducere

Viceamiral , presedinte al Ligii Navale Romane, autor a numeroase articole in revistele "Marea Noastr?", "Marea Noastr? pentru tineret" si "Romania Maritim? si Fluviala", publicatii ale Ligii Navale Romane

Detalii

I. Date personale :
S-a n?scut la data de 26 septembrie 1920, comuna Jido?ti?a, jude?ul Mehedin?i ?i a decedat la data de 22 octombrie 2006, Bucure?ti.

II. Studii:
A absolvit ?coala primar? nr. 2 ?i Liceul "Traian" din Turnu Severin (1936), Liceul Militar "Dimitrie Sturdza" din Craiova (1940), ?coala Naval? N.M.S. "Mircea" Constan?a (mai 1942), ?coala de Aplica?ie (1946), Academia Militar? General? (1950), Cursul postuniversitar de drept interna?ional maritim de pe lâng? Academia de Studii Economice, cursuri de specializare în asigur?ri maritime ?i de limba englez?.

III. Grade:
Aspirant (mai 1942), locotenent, locotenent-major, c?pitan-locotenent, c?pitan de rangul 3, c?pitan de rangul 2, c?pitan de rangul 1, contra¬amiral (1949) ?i viceamiral în retragere (mai 1995). În luna aprilie 1966 a fost trecut în rezerv?.

IV. Carier?:
A activat ca ?ef al Serviciului Transporturi ?i Transmisiuni la Deta?amentul Maritim nr. 2 Liman – Cetatea Alb? (mai 1942–23 aprilie 1943), ofi?er cu naviga?ia, transmisiunile ?i armele sub ap? pe torpilorul ZMEUL (23 aprilie 1943–5 septembrie 1944), comandant al bateriei de tragere la Bateria de coast? AURORA (5 septembrie 1944–19 martie 1946), în cadrul Flotilei de Dragaj Fluvial (19 martie–20 decembrie 1946), în cadrul Direc?iei Opera?ii a Marelui Stat Major (august 1950–aprilie 1953), ?eful Sec?iei Opera?ii în Statul Major al Marinei Militare (aprilie 1953–octombrie 1955), comandantul Bazei Maritime Mangalia (octombrie 1955–noimebrie 1958), ?eful statului-major al Marinei Militare (noiembrie 1958).

V. Afilieri:
În perioada iunie 1966–octombrie 1980 a activat ca inginer principal ?i economist principal la Administra?ia Asigur?rilor de Stat/Direc?ia Asigur?ri Externe pentru tratare ?i lichidare daune la nave ?i avia?ie, iar din aprilie 1992 pân? în mai 1996 ca inginer cercet?tor la Institutul de Cercet?ri în Transporturi (INCERTRANS) Bucure?ti. În februarie 1990 a fost ales vicepre?edinte, iar din aprilie 1994 pre?edinte al Ligii Navale Romane. Din aprilie 1994 a fost membru în consiliul director al Asocia?iei Na?ionale a Veteranilor de R?zboi, sectorul II, iar din mai 2000 ?i membru în consiliul director al centralei A.N.V.R.

VI. Lucr?ri publicate: numeroase articole în revistele "Marea Noastr?", "Marea Noastr? pentru tineret" ?i "România Maritim? ?i Fluvial?".

VII. Distinc?ii/decora?ii:
Medaliile "B?rb??ie ?i Credin??" cu spade clasa a III-a (1942) ?i "Virtutea Maritim?" clasa a III-a (1942), Ordinele "Coroana României" clasa a V-a în grad de cavaler (1943) ?i "Steaua României" clasa a V-a în grad de cavaler cu panglic? de "Virtute Militar? ?i frunze de stejar" (1945), "Crucea comemorativ? a celui de-al Doilea R?zboi Mondial" (2003), Medaliile "Eliberarea de sub jugul fascist" (1950), "A 5-a aniversare a R.P.R." (1952), "Meritul Militar" clasa I (1954), "Ordinul Muncii" clasa a III-a (1957), Ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a (1959) ?i a II-a (1964), Ordinul "23 August" clasa a V-a (1964).

(Sursa fotografie ?i text : Muzeul Marinei Române, respectiv, Comandor dr. Marian Mo?neagu, Dic?ionarul marinarilor români, Editura Militar?, Bucure?ti, 2008).

Introdus in sectiunea Marinari din Istorie pentru cariera exceptionala si pentru activitatea in cadrul Ligii Navale Romane .

Profil preluat din  web site-ul oficial al Clubului Amiralilor

Articol publicat in scop educativ,ne-comercial .

Pagina actualizata 23 aprilie 2012
Comentarii