Stiri

Vizualizeaza toate stirile
Lansare de carte
vineri 29, oct. 2010, ora 12,00,la Muzeul Marinei Române din Constanţa va avea loc lansarea cartii Yacht Clubul Regal Român – scurtă istorie
  • Vineri 29, oct. 2010, ora 12,00,la Muzeul Marinei Române din Constanţa, Str. Traian Nr. 53 va avea loc lansarea cartii Yacht Clubul Regal Român – scurtă istorie, Editura Y.C.R.R., Bucureşti, 2010.

 

  • Lucrarea a fost publicata sub egida Editurii Yacht Clubului Regal Roman (Y.C.R.R.).si cu sprijinul inginerului Valerie Timofei, vicecomodor Y.C.R.R., care a stat la baza reinfiintarii Yacht Clubului Roman in anul 1999, devenit din anul 2002 Yacht Clubul Regal  Roman, cel care a facut posibila aparitia acestei carti.

  • Autorul cartii dr. Carmen Atansiu este deasemenea autor şi coautor al mai multor volume dintre care menţionăm: Flota maritimă comercială română. Un secol de istorie modernă, 1895-1995 (coautor, Constanţa, 1995); Marina română în al doilea război mondial, Ediţie bilingvă (coautor, Bucureşti, 1996); Navigaţie şi… politică (coautor, Constanţa, 2001); Preocupări ale statului român pentru intensificarea traficului pe Dunăre, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în Dobrogea. Repere istorice, Editura Europolis, Constanţa, 2000; Tratate şi convenţii internaţionale privind regimul juridic al Dunării depă cel de-al doilea război mondial (1947-1948), în Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Editura Comandor, Constanţa, 2001; Geopolitică la Dunărea de Jos. Problema Dunării şi drepturile riveranilor în lucrările premergătoare Conferinţei de pace de la Paris (1947), în: Geopolitică şi istorie militară (Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2002); Problema suveranităţii României la Dunăre şi ”Navigaţia Fluvială Română”, 1919-1945 (Bucureşti, 2003), Istoria Administraţiei Publice (coautor, Constanţa, 2005); Dicţionar Enciclopedic de Marină, Editura „Societăţii Scriitorilor Militari”, Bucureşti, vol.I/2006, vol.II/2008 (coautor) şi Dicţionar Enciclopedic de Marină, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2010.   Absolventă a Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti (1972). Doctor în istorie din anul 2002. Muzeograf la Muzeul Marinei Române (1976-2005) şi şef Secţie Istorie (2002-2005). Membră în colegiul de redacţie al revistei “Yacht Magazin” (de la fondarea sa, în anul 2000-2005) şi al revistei “Marea Noastră” din anul 2005;   membră a Societăţii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor şi deţinătoare a bursei Copy Ro pentru cercetare în domeniul istoriei pe anul 2003;  Membră în Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei – CRIFS al Academiei Române. Divizia CRIFS - Istoria Ştiinţei şi Tehnicii;   Vicepreşedinte a Ligii Navale Române-filiala Constanţa.

 

  • Lucrarea, prima în istoriografia de specialitate care abordează acest subiect în ansamblu, şi-a propus, aşa cum arată şi titlul,  realizarea unei scurte istorii a unuia dintre primele cluburi de yachting fondate în România. Informaţia, cel puţin pentru prima parte al lucrării, se bazează pe documente originale, în mare măsură inedite, pe fotografie document, articole contemporacne cu evenimentele etc. În ansamblu, volumul conţine peste 200 de imagini care vin în sprijinul informaţiei istorice.

 

  • Citat din Prefaţă :

„...pentru cei câţiva, pe care aproape că i-am putea număra pe degete peste care vajnica noastră «zeflemea balcanică» aşterne încet, dar sigur, colbul uitării, pentru cei câţiva împătimiţi ai mării şi «copaiele» lor  plutitoare, zămislite cu dragoste de fată mare, migală şi nenumărate privaţiuni, pentru ei şi pentru noi, urmaşii lor, merită scuturat colbul istoriei”.
 (Valerie Timofei, vicecomodor Y.C.R.R.)

  • Rezumat :


“Yachtingul, „sportul celor bogaţi” conform unor păreri demult transformate în convingeri, dar de loc justificate, a fost şi continuă să rămână proscris.
 În realitate, yachtingul este un sport pentru toate vârstele şi, mai ales, pentru toate buzunarele, aşa cum afirma, pe bună dreptate, Jean Bart cu mai bine de 70 de ani în urmă.
Politica românească calculată şi clarvăzătoare din primele decenii ale secolului XX a condus la conştientizarea sentimentului mării şi la edificarea, pe baza acestuia, a unor structuri menite să asigure stabilitatea geostrategică şi prosperitatea ţării.
A fost conjunctura propice, care a făcut posibilă înfiinţarea, Yacht  Clubului Român în anul 1921, devenit, trei ani mai târziu, Yacht Clubul Regal Român. Din acest moment şi până la dipaiţia sa  la sfârşitul celui de Al doilea Război Mondial, Clubul s-a aflat sub preşedinţia, efectiv benefică, a regilor României
În anii ce au urmat înfiinţării, mulţumită tenacităţii şi sufletului pus în slujba dezvoltării sportului cu vele de către membrii săi, Y.C.R.R. a reuşit să înfăptuiască o operă trainică, aducând an de an tot mai mulţi adepţi, care au reuşit să facă yachtingul românesc cunoscut şi apreciat în ţară şi, într-o mai mică măsură, dar deloc de neglijat pentru acele începuturi, în străinătate.
Prin propaganda judicioasă şi multiple avantaje puse la dispoziţia membrilor săi, Y.C.R.R. a făcut ca România să posede în ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial o flotilă de yachting, un şantier pentru construcţia ambarcaţiunilor de cursă şi de crucieră în portul Constanţa, s-au definitivat proiectele de amenajare a portului de yachting, de asemenea la Constanţa, au fost organizate regate şi s-au făcut cruciere în ţară şi în afara ei.
Din nefericire, anii ce au urmat conflagraţiei, rod al unei nefaste şi silite opţiuni istorice, au dus la dipariţia Yacht Clubului Regal Român, căzut în dizgraţia autorităţilor pro-sovietice, zădărnicind, pentru multă vreme, tentativele în domeniu.
Readus în actualitate din iniţiativa unor entuziaşti, cumulând exuberanţa proprie tinereţii cu experienţa celor mai vârstnici – unii dintre ei foşti membrii ai Clubului interbelic – Yacht Clubul Român a pornit pe drumul reînodării vechilor tradiţii marinăreşti, de ambiţioase şi temerare proiecte, la începuturile anului 1999.
Yacht Club Regal din anul 2002, odată cu reluarea prerogativelor de Comodor de către Regele Mihai I, instituţia renăscută şi-a asumat sarcina, de loc uşoară, de a schimba mentalităţi, de a acţiona susţinut pentru suprimarea prejudecăţlor şi inerţiilor ce au blocat şi încă mai blochează dezvoltarea yachtingului românesc de agrement, dacă ne gândim chiar şi numai la faptul că navigaţia de croazieră este asimilată activităţii de transport pe apă, fiind lipsită de legi şi reglementări specifice, ceea ce nu se întâmplă astăzi în nici o ţară cu tradiţie în domeniu
Potenţialul nautic al ţării noastre– înţelegând prin aceasta apele care pot fi folosite pentru practicarea yachtingului sportiv şi de agrement – este imens. Existenţa acestui potenţial este o condiţie obligatorie, dar nu şi suficientă pentru dezvoltarea acestui sport nautic.
Cursurile de pregătire în sporturile nautice, regatele, sponsorizarea viitorilor campioni, editarea de manuale specifice, dezvoltarea unui sector de construcţii navale şi a unui sistem de creditare-finanţare care să poată asigura amatorului ambarcaţiunea dorită, sunt numai câteva din obiectivele permanente, parte în curs de realizare, ale politicii Yacht Clubului Regal Român, care ar veni să completeze în mod fericit o politica naţională de implementare a componentelor materiale şi spirituale marine în conştiinţa naţională, dacă  o asemenea politică ar exista”.